חשיבותם של הסכמי ממון למניעת עגינות

"סרבנות גט" הינו מצב בו אחד מבני הזוג מבקש להתגרש ובן הזוג השני מסרב לכך וכופה על בן זוגו להישאר נשוי לו. לפי החוק במדינת ישראל, נישואין וגירושין בין יהודים יבוצעו על פי ההלכה היהודית, המורה כי גירושין יכולים להיעשות רק כאשר ישנה הסכמה של שני הצדדים להתגרש. על פי דין תורה הגבר צריך ליתן גט מרצונו החופשי ואילו על פי תקנות חרם דרבנו גרשום האישה צריכה להסכים לקבל את הגט, אי הסכמה לביצוע אחד מן השניים ע"י הגבר או האישה משמעו כי הזוג ימשיך להיות נשוי על אף שאחד מבני הזוג אינו רוצה בכך עוד.

לפיכך ועל אף אי הנעימות הכרוכה בכך, מומלץ לנסח הסכם ממון טרום הנישואין ולהתייחס בו גם לאפשרות של סרבנות גט.
יש שאומרים שהנישואין הטובים ביותר הם אלה הצופים את פני הגירושין. אף אחד לא מאחל לכם חס וחלילה פרידה, אבל הסכם ממון טוב וקביעת הבנות ברורות וחתומות מראש, יכולות לסייע בצורה דרמטית על אופיה של הפרידה אם תקרה. כך שאי הנעימות הקטנה הכרוכה בחתימה על הסכם ממון טרם הנישואין או בפתחם, תתגמד לעומת עגמת הנפש שעלולה להיות כרוכה בפרידה.
הנסיון מלמד שבמקרים רבים מאד הפרידות -גם אם לא התכוונו לכך- הן קשות וכואבות. בני הזוג שנתונים בסערת רגשות, לא תמיד שוקלים שיקולים רציונליים ולעיתים רבות יצר הנקמנות מקבל את הבכורה וגובר על ההגיון.
חשוב לציין כי אף אדם אינו רוצה למצוא עצמו כבול במערכת נישואים אשר הוא אינו רוצה בה עוד ועל כן מומלץ בחום לחתום על הסכם זה בכל גיל, כמובן שניתן להוסיף להסכם מלבד נושא מניעת הסרבנות אלמנטים נוספים, כלכליים בהתאם לצורך.

מזונות מוגדלים

אחד הכלים להתמודדות עם תופעת סרבנות הגט היא הוספה בהסכם סעיף הנוגע לתשלום מזונות מוגדלים שיצטרך לשלם בן הזוג הסרבן לבן הזוג המסורב. אפשר לקבוע כי כספים אלה ישולמו בתום תקופה הקבועה בהסכם אשר תתחיל להיספר מיום מתן ההודעה של אחד הצדדים על רצונו בגירושים. הרעיון העומד בבסיס תשלום המזונות המוגדלים הינו קביעה של סכום מזונות אשר ישתלם לבן הזוג המסורב מדי חודש בחודשו ללא כל קשר להכנסותיהם ולמצבם הכלכלי של בני הזוג.
מומלץ לקבוע סכום חודשי אשר אכן מהווה איום והרתעה על הצד האחר שלא לדבוק בסירובו. ההיגיון העומד מאחורי הטלת חיוב זה הוא כי אדם המקבל הודעה על רצון בן זוגו בגירושים יפעל להגיע להסכם ולסיום ההליך באופן מהיר על מנת שלא יצטרך לשאת בחיוב הכספי אשר יטיל עליו ההסכם במידה ולא ייתן גט בתום תקופת הזמן המוגבלת.

תוקפו של הסכם ממון

לפי חוק יחסי ממון אם מדובר בהסכם ממון אשר נחתם לפני הנישואים ניתן לאשרו אצל רשם נישואין או אצל נוטריון, ובכך להעניק לו תוקף משפטי . במידה והסכם הממון נחתם לאחר הנישואים, על בני הזוג לפנות לבית משפט למשפחה או לבית דין רבני על מנת לאשר אותו.

המאמר מאת עורך דין רפי שדמי

Summary
Review Date
Reviewed Item
חשיבותם של הסכמי ממון למניעת עגינות
Author Rating
5