פשרה – בכלל לא רע

בתחום המעמד האישי, בו עורך דין רפי שדמי עוסק מזה כמה עשורים, פעמים רבות הסכסוך ועוצמתו ניזונים ומונעים על ידי הרצון להרע ליריב – שהיה במקרים רבים האדם האהוב ביותר עד לפני זמן קצר מאוד – מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות של "ללכלך" על בן הזוג/הבעל/אבי הילדים המשותפים , מבלי לקחת בחשבון שנקיטת צעדים כגון צווי הגבלה (עיקולים, איסור דיספוזיציה ועוד) ובמקרים קיצוניים אף הוצאת פקודת מאסר , פוגעים בבן הזוג אך בעקיפין גם פוגעים בכלכלת המשפחה , בתשלומים שוטפים ולא רק בגין מזונות אלא גם בגין הוצאות חינוכיות ורפואיות בעבור הילדים ועוד.

במקרים רבים בהם מגיע הסכסוך לבית המשפט לענייני משפחה ולעיתים גם לערכאות הערעור מציעים השופטים (או מי מהם בדיונים בהם בהרכב יושבים כמה שופטים) להגיע לפשרה.

פשרה נתפסת בעיני רבים ככניעה, כויתור ואפילו כ"כיפוף יד" או השפלה. אך נשאלת השאלה "עד מתי תאכל חרב" עד כמה אפשר למתוח את החבל , להמשיך להתקוטט בבתי משפט , להגיש ערעור ועוד ערעור (לערכאה גבוהה יותר) , להוציא כספים רבים לשכירת שירותים משפטיים, שכירת חוקרים , שכירת רואה חשבון ואקטואר ועוד ובשלב מסויים נשאלת השאלה האם כל זה משתלם כלכלית ומה לגבי המשקעים והנזק הנפשי?

עורך דין רפי שדמי ייצג במשך שנים רבות אשה אשר לבעלה עסקים חובקי עולם שנהיר וברור היה לכל שיש לו מיליונים. בהיות האשה , אשתו במשך שנים רבות אשר עשתה כל השנים לביתה ובכך אפשרה לבעל להתרכז בעסקיו ולהשקיע בהם , ידה  כביכול היתה על התחתונה .

הבעל, בתחכום רב , במשך שנות ההתדיינות העלים כספים , העביר מזכויותיו כביכול לאחרים , העביר מרכושו לבני משפחתו ועוד. כל זאת לצד בגידותיו באשה ובעודו בהחלט חי את החיים הטובים.

האשה , שהיתה בטוחה בצדקתה ובזכויותיה (שהרי רבב לא דבק במעשיה) הגיעה לא אחת למצב נפשי קשה, כי במקרה זה ניתן לומר "לא כוחות" והנה, באחד הדיונים וכאמור לאחר שנים רבות של התדיינות , חקירות כלכליות וחוות דעת רבות , כאשר "בקנה" עוד היה צורך בשליחת המומחה לחו"ל על מנת לבחון לעומק שם את עסקיו של האיש, הועלתה על ידי שופט בית המשפט למשפחה הצעה כי הצדדים , באמצעות פרקליטיהם (כאמור האשה באמצעות עורך דין רפי שדמי) יגישו חישוב הימנו ניתן ללמוד על איזה סכום לדעתם עומד הסך שנותר לבעל להעביר לאשה על מנת לסיים אחת ולתמיד כל איזון כספי ביניהם. וכך היה. החישובים הוגשו בתוך פרק הזמן שבית המשפט קצב – ימים ספורים – מפורטים ונתמכים באסמכתאות (ויוער כי כבר קודם לכן היתה הכרעה אך היו בה אי הבנות וזו לא כללה את כל המגיע לאשה ומשכך לא הסתיימה באותו שלב המחלוקת כולה) השופט הכריע, הוחלט תוך כמה זמן הכספים יועברו.

השופט שיבח את פרקליטי הצדדים כי סייעו לסיומו של התיק שעשוי היה להמשך עוד שנים רבות.

יצויין כי האשה אכן קיבלה ובזמן את הכספים שעל האיש היה להעביר לה ולא קם הצורך בהליכי גביה (כפי שלמצער קרה בתיק זה בעבר) וכמו שאומרים "בא לציון גואל" .

נכון הוא הדבר, שאם הצדדים היו מגיעים להסכם או לפשרה שנים קודם יכלה להחסך מהם עגמת נפש רבה, אך לעיתים הצדדים צריכים להיות בשלים לפשרה.

הוא אשר אמרנו – פשרה – ממש לא רע.