איזון משאבים של מניות החברה

גירושין בין בני זוג מובילים פעמים רבות למחלוקות הקשורות לשיתוף בנכסים השונים. לעיתים מדובר בנכס בו מתגוררים בני הזוג, ברכב משותף או במקרים מסוימים גם בחברה או חברות שנמצאות בבעלות שני בני הזוג או אחד מהם. במקרה של עסק פעיל קיים קושי מיוחד לפצל את העסק בין שני בני הזוג לכן מתבצע תהליך המכונה "איזון משאבים" ביניהם. כיצד מבצעים תהליך זה כאשר מדובר במניות של חברה?

מהו "איזון משאבים"?

איזון משאבים הוא הסדר שנקבע בעקבות השינוי החברתי בו מרבית הנשים עובדות וצוברות רכוש משל עצמן, בניגוד לימים עברו בהם הבעל עבד ואשתו שהתה בבית עם הילדים. בעוד במקרה של גירושין בין שני זוג שנישאו לפני תחילת שנת 1974 הפסיקה הייתה לפי הלכות שיתוף (בהם הבעל מחלק עם אשתו את הרכוש שרכשו לאחר הנישואין, גם אם הרכוש רשום על שמו בלבד), הסדר איזון משאבים מפריד בצורה שווה בין נכסי בני הזוג מזמן שנישאו ועד לפקיעת הגירושין.

איזון המשאבים נעשה באמצעות חישוב ערכם של הנכסים השונים שצברו בזמן זה, ובן הזוג שצבר נכסים רבים יותר ישלם לשני את ההפרש על מנת לאזן במדויק בין רכושם, אם בכסף או בשווה כסף. בעוד נכסים כמו דירת מגורים או בית ניתן להעריך על ידי שמאי ולחלק לבן זוג זה או אחר, פעמים רבות עסקים שאותם מנהל אחד מבני הזוג דורשים ידע טכני מיוחד, או כישורים שרק אחד מבני הזוג רכש, ולכן משנהו לא יכול להמשיך ולנהל את העסק בהצלחה. אם כך כיצד משמרים את ערכו של העסק?

מה החוק אומר בנושא?

על פי הסעיף השביעי בחוק בית המשפט לענייני משפחה "הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג… יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה ובפיקוחו". כלומר במקרה של מחלוקת בנוגע לחלוקת הוגנת של החברה או מניותיה, בית המשפט יחליט כיצד תבוצע החלוקה.

האם יש למכור את החברה?

אך האם יש למכור את החברה ולהתחלק ברווחי המכירה? לא בהכרח. ניתן לראות מפסיקות בית המשפט במקרים שונים כי לעיתים בית המשפט פסק דווקא על חלוקת שוויה של החברה ללא מכירתה, לרבות הציוד בה, בין שני בני הזוג, כאשר במידה ואחד מבני הזוג ממשיך לנהל ולתפעל את העסק הם יחלקו את שוויו בעת הגירושין בין שניהם (ובן הזוג שממשיך לתפעל את העסק יקבל בעלות מלאה עליו בתמורה לפיצוי בן הזוג השני בסכום השווה לשוויו).

לסיכום איזון משאבים במקרה של חברה הינו מאתגר במיוחד, וכולל סיטואציות רבות שיש לקחת בחשבון, כמו לדוגמה מצב בו החברה מפסידה, או קיום שותף נוסף בחברה בנוסף לבן הזוג. לפני קבלת ההחלטה בדבר איזון המשאבים מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה ולהחליט על דרך הצגת נתוני החברה בפני בית המשפט באופן שיאפשר חלוקה הוגנת מבלי לפגוע בפעילות השוטפת של העסק וברווחיותו.

למידע נוסף מומלץ לפנות למשרד עורך דין רפי שדמי – מומחה לדיני משפחה